Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus


Tuotenumero: 411158

Rakennuksissa on tänä päivänä yhä enemmän elektroniikkaa sisältäviä komponentteja, jotka ovat herkkiä vioittumaan ja tuhoutumaan ylijännitteiden takia. Tästä syystä uusien sääntöjen mukaan suojaus ilmastollisilta ylijännitteiltä on toteutettava, mikäli asennusta syöttävässä verkossa on käytössä ilmajohto. 

 
Vuonna 2012 päivitetyn SFS 6000 -standardisarjan mukaan suojalaitteen suojaustaso saa olla enintään 2,5 kV, mikä vastaa ylijänniteluokkaan II kuuluvien laitteiden impulssiylijännitekestävyyttä, mikäli asennuksen nimellisjännite on 230 V / 400 V.
56,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
42,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Noudattamalla tässä kirjassa esitettyjä ohjeita ja suosituksia lukija osaa valita sopivat suojat sähkölaitteiston turvaksi ja myös toteuttaa palo- ja hengenvaaraa vähentävän ulkoisen salamasuojauksen. Poikkeustapauksissa on katsottava tarkempia ohjeita standardeista.

Tämän kirjan tarkoituksena on antaa tietoa ensisijaisesti salama- ja ylijännitesuojauksesta niiden suunnittelijoille ja toteuttajille.

 
Kirjan ensimmäisessä luvussa on käsitelty ukkosta sääilmiönä. Luku 2 sisältää tietoja salama- ja ylijännitesuojausta koskevista standardeista. Luvussa 3 käsitellään ylijännitteiden kytkeytymismekanismeja. Rakennusten salamasuojausta siihen liittyvine maadoituksineen on käsitelty luvussa 4. Luku 5 käsittää rakennusten sähköverkon ja -laitteiden ylijännitesuojauksen ja luku 6
rakennusten tieto- ja antenniverkkojen suojauksen. Luvussa 7 on esitetty, miten automaatiojärjestelmien salama- ja ylijännitesuojaus toteutetaan. 
 
56,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
42,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Kirja on kauttaaltaan nelivärinen.  
Koko: B5 Laajuus: 179 s.  
2., uusittu painos, julkaistu lokakuussa 2012.
ISBN 978-952-231-080-4

Samankaltaiset tuotteet


Maadoitukset ja ylijännitesuojaus


Tuotenumero: 421138

Kurssilla käsitellään sähkölaitteistojen ja tietoverkkojen maadoituksia koskevia vaatimuksia ja käytännön toteutuksia.  Lisäksi aiheena on salama- ja ylijännitesuojausta koskevat asiat. Kurssi on tarkoitettu...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA