Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimusraportti. ST-esimerkit 7


Tuotenumero: 412407

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käytettävyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden ylläpito on osa kiinteistön järkevää hoitoa. Kuntotutkimuksen avulla laitteistojen haltija suunnittelee tulevien vuosien kunnossapitotoimet kokonaistaloudellisesti. Kuntotutkimus voi olla järkevää tehdä kiinteistön myynnin yhteydessä.

Ohjeita sisältäviä ST-kortteja tukee tämä uusittu ST-esimerkit 7. Tämä julkaisu kuvaa tapaa, jolla kuntotutkimuksen tulokset voidaan esitellä työn tilaajalle ja se on toteutettu S2010-nimikkeistön mukaisesti. Julkaisu ei ole tarkoitettu varsinaisesti ohjeeksi tai malliksi. Sen pohjalta kuntotutkija voi muuta kuntotutkimusaineistoa hyväkseen käyttäen rakentaa omia ja asiakkaidensa tarpeita vastaavan suoritusmallin. 

22,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
16,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Laitteiston haltijoille ja kuntotutkijoille

OSA I: KUNTOTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

1                         YLEISET OHJEET

1.1                     Sähkölaitteiston kuntotutkimus

1.1.1                  Kuntotutkimuksen sisältö

1.2                     Yleistä sähkökuntotutkimuksen suorittamisesta

1.2.1                  Kuntotutkimuksen suorittajat

1.2.2                  Työnjako

1.2.3                  Ajankäyttö kuntotutkimukseen

1.3                     Tilaajan osallistuminen kuntotutkimukseen

1.4                     Kustannusten tarkastelun yleiset periaatteet

1.4.1                  Kustannustarkastelun sisältö

1.4.2                  Kustannusten arvioinnin periaatteet

1.4.3                  Yhteisvaikutusten huomioon                            ottaminen kuntotutkimustyössä

2                         KUNTOTUTKIMUKSEN ALOITTAMINEN

2.1                     Lähtötietojen kokoaminen

2.2                      Aloituspalaveri

3                         TUTKIMUSOHJELMAN LAADINTA

3.1                     Mittaukset

3.1.1                  Mittausten tarve

3.1.2                  Tarvittavat työkalut ja välineet

3.2                     Mitattavat perussuureet

3.2.1                  Perussuureet ja turvallisuusmittaukset

3.2.2                  Sähkön laadun mittaukset

3.2.3                  Valaistustekniset mittaukset

3.3                     Laskennalliset tarkastelut

4                         KENTTÄTYÖ

4.1                     Kenttätyön aloittaminen

4.2                     Mittaukset

4.2.1                  Kuormitusvaihtelut

4.2.2                  Suurten kuormitusten tehot ja tehovaihtelu

4.2.3                  Valaistusvoimakkuusmittaukset

4.2.4                  Tarvittavat työkalut ja välineet

4.3                     Energian säästöt

4.3.1                  Kulutusjakauman muodostaminen

4.3.2                  Tariffitarkastelu

4.4                     Näytteiden otto

5                         TUTKIMUSRAPORTTI

5.1                      Raportin sisältö

5.2                     Yleiset periaatteet sähkökuntotutkimusraportin laatimisessa

5.2.1                  Raportin esitystapa

5.2.2                  Kansisivu

5.2.3                  Sisällysluettelo

5.2.4                  Raportin tiivistelmä

5.2.5                  Kohteen tunniste- ja yleistiedot

5.2.6                  Kuntotutkimukselle sovitut rajat ja tavoitteet

5.2.7                  Tutkittujen vaurioiden ja ongelmien esittely

5.2.8                  Käytetyt kuntotutkimusmenetelmät ja niiden tavoitteet

5.2.9                  Tehdyt havainnot ja saadut mittaus- ja laboratoriotutkimukset

5.2.10                Johtopäätökset

5.2.11                Turvallisuustekijöiden raportointi

5.2.12                Korjaustoimenpidevaihtoehdot ja niiden arviointi sekä karkea kustannusvertailu

5.2.13                Lisäselvitystarpeet

5.2.14                Allekirjoitus

5.2.15                Kirjaukset lähtötietojen puuttuessa

5.2.16                Toimenpiteiden yhteenvetotaulukko

5.2.17                Ehdotetut toimenpiteet

5.3                      Ohjeet raportin liitteistä

5.3.1                  Lähtötietolomake

5.3.2                  Mittaustulokset

5.3.3                  Tarkastuslistat

5.3.4                  Valokuvat

6                         RAPORTIN LUOVUTUS

 

OSA II: ESIMERKKIRAPORTTI

KUNTOTUTKIMUKSEN MALLIRAPORTTI, Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät

 

LIITTEET

22,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
16,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 43 s.
6., uudistettu painos
Julkaistu syyskuussa 2016
ISBN 978-952-231-184-9

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA