Sähköremontti


Tuotenumero: 411319

Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia saneerattaessa. Kirjaa uudistettaessa on otettu huomioon aiempien painosten jälkeen tapahtuneet viranomaisvaatimusten muutokset, sähköasennuksia koskevien standardien muutokset sekä asennuskäytännöissä ja -tarvikkeissa tapahtuneet keskeiset muutokset. Tässä painoksessa on myös uusittu asioiden käsittely S2010-sähkönimikkeistön mukaiseksi ja esimerkiksi kuntotutkimuksen malliraportti on nyt tämän nimikkeistön mukainen.

Kirjassa käsitellään vanhojen laitteistojen ja asennusten erityispiirteitä, olemassa olevien sähkö- ja teleasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöitä koskevia vaatimuksia, rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia, energiatehokkuusvaatimusten huomioimista korjausrakentamisessa, perusparannus- ja korjauskohteen käyttöönottovaihetta sekä tietoteknisten järjestelmien uusimista.

74,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
55,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Sähköalan ammattilaisille käsikirjaksi ja sähköalan oppilaitoksiin rakennusten sähköremontteja käsitteleväksi perusoppikirjaksi

1     VANHOJEN LAITTEISTOJEN JA ASENNUSTEN ERITYISPIIRTEITÄ

       1.1     Asuntojen sähköistys ennen vuotta 1956

                  1.1.1     Sähköasennuksia koskevat määräykset 1930–1956

                  1.1.2    Sähköasennusten tyypillisiä piirteitä 1930–1956

       1.2     Asuntojen sähköistys 1956–1974

                  1.2.1     Sähköasennuksia koskevat määräykset 1956–1974

                  1.2.2     Sähköasennusten tyypillisiä piirteitä 1956–1974

       1.3     Asuntojen sähköistys 1974–1995

                  1.3.1     Sähköasennuksia koskevat määräykset 1974–1995

                  1.3.2     Sähköasennusten tyypillisiä piirteitä 1974–1995

       1.4     Asuntojen sähköistys 1995–

                  1.4.1     Sähköasennuksia koskevat määräykset 1995–

                  1.4.2     Sähköasennusten tyypillisiä piirteitä 1995–

       1.5     Värijärjestelmät eri aikoina

       1.6     Telekaapeloinnit kautta aikojen

                  1.6.1     Puhelinsisäverkoista yleiskaapelointijärjestelmiin

                  1.6.2    Puhelinsisäverkon kaapelit ja kaapeleiden värijärjestelmät

                  1.6.3    Ennen yleiskaapelointia käytetyt tietoverkkokaapelit

                  1.6.4     Yleiskaapeloinnin parikaapelit

                  1.6.5     Yleiskaapeloinnin valokaapelit

                  1.6.6     Yhteisantennijärjestelmät

                  1.6.7    Yhteisantenniverkon kaapelit

                  1.6.8    Telekaapeleiden tyyppimerkinnät

                  1.6.9    Käytöstä poistettujen telekaapeleiden hävittäminen ja kierrättäminen

 

2     OLEMASSA OLEVIEN SÄHKÖASENNUSTEN KORJAUS-, MUUTOS- JA

       LAAJENNUSTÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

       2.1     Standardin SFS 6000 vaatimukset

       2.2     Sähköasennuksen korjaustyö

       2.3     Sähköasennuksen muutos- ja laajennustyö

                  2.3.1     Perussuojauksen menetelmät muutos- ja laajennustöissä

                  2.3.2     Vikasuojausta koskevat vaatimukset muutos- ja laajennustöissä

                  2.3.3     Esimerkkejä vikasuojauksesta vanhojen asennusten muutos- ja

                                 laajennustöissä

                  2.3.4     Lisäsuojaus

       2.4     Johtimien merkitseminen

       2.5     PEN-johtimet

                  2.5.1     Esimerkkejä PEN-johtimien käytöstä vanhojen asennusten muutos- ja
                                 laajennustöissä

       2.6     Kylpy- ja suihkuhuoneiden sähköasennusten saneeraukset

                  2.6.1     Esimerkkejä sähköasennuksista kylpy- ja suihkutilojen saneerauksissa

 

3     RAKENNUSTEN SÄHKÖTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUKSET

       3.1     Käsitteitä ja määritelmiä

                  3.1.1     Kuntoarvio

                  3.1.2     Peruskuntoarvio

                  3.1.3     Kuntotutkimus

                  3.1.4     Sähkölaite

                  3.1.5     Sähkölaitteisto

                  3.1.6     Haltija

       3.2     Sähkötekninen kuntotutkimus

       3.3     Sähköteknisen kuntotutkimuksen tavoitteet ja suorittaminen

                  3.3.1     Kuntotutkimuksen tarve

                  3.3.2     Kuntotutkimuksen tavoitteet

                  3.3.3     Kuntotutkimuksen tilaaminen ja teettäminen

                  3.3.4     Kuntotutkimuksen lähtötietojen kerääminen

                  3.3.5     S2010-sähkönimikkeistön soveltaminen sähköteknisessä kuntotutkimuksessa

                  3.3.6     Kuntotutkimuksen suorittaminen

                  3.3.7     Tutkimustulosten analysointi

                  3.3.8     Kuntotutkimuksen raportointi

                  3.3.9     Kuntotutkimuksen esittely tilaajalle

       3.4     Kuntotutkimuksen tilaajan ohje

                  3.4.1     Tarjouspyynnön laatiminen

                  3.4.2     Kuntotutkimussopimus

                  3.4.3     Aineistoon tutustuminen

                  3.4.4     Käyttäjäkysely ja aloituspalaveri

       3.5     Kuntotutkijan vastuut ja velvollisuudet

                  3.5.1     Rikosoikeudellinen vastuu

                  3.5.2     Vahingonkorvausvastuu

                  3.5.3     Isännänvastuu

       3.6     Kuntotutkimuksen raportointi (S2010)

                  3.6.1     S2010-sähkönimikkeistön mukainen raportointi

                  3.6.2     Kuntotutkimusraportin sisältö

       3.7     Työ- ja sähkötyöturvallisuus kuntotutkimuksessa

                  3.7.1     Sähkölaitteistosta aiheutuvien vaarojen huomioon ottaminen

                  3.7.2     Sähkötyöturvallisuus kuntotutkimuksessa

                  3.7.3     Turvalliset työvälineet ja varusteet

                  3.7.4     Työturvallisuus ja riskitekijöiden välttäminen

       3.8     Vaaralliset aineet ja jätteet sekä niiden käsittely

                  3.8.1     Ongelmajätteiden luokittelu

                  3.8.2     Tavallisimmat ongelmajätteet ja vaaralliset aineet sähkölaitteistoissa

 

4     TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUKSET JA UUDISTUSTEN

       SUUNNITTELU

       4.1     Asuinkiinteistön sisäjohtoverkon kuntotutkimus

                  4.1.1     Kuntotutkimuksen tarve ja ajoittaminen

                  4.1.2     Sisäjohtoverkon kuntotutkimusmenetelmät

                  4.1.3     Sisäjohtoverkon kuntotutkimuksen suorittaminen

                  4.1.4     Verkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaaminen

                  4.1.5     Tulosten esittäminen kuntoluokituksen avulla

       4.2     Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimus

                  4.2.1     Kuntotutkimuksen tarve ja vaiheet

                  4.2.2     Kuntotutkimusohjeet

                  4.2.3     Tulosten esittäminen

       4.3     Yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimus

                  4.3.1     Kuntotutkimuksen tavoitteet

                  4.3.2     Kuntotutkimusohjeet

                  4.3.3     Tavoitetasot

                  4.3.4     Kuntotutkimuksen sisältö

                  4.3.5     Tulosten esittäminen

       4.4     Turvallisuusjärjestelmien kuntoarvio

       4.5     Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimus

                  4.5.1     Kuntotutkimuksen tavoitteet

                  4.5.2     Kuntotutkimuksen suorittaminen

                  4.5.3     Kuntotutkimusraportti

 

5     ERI JÄRJESTELMIEN KORJAUSRAKENTAMISESTA

       5.1     Valaistusjärjestelmien energiatehokkuus

       5.2     Lämmitysjärjestelmien energiatehokkuus

       5.3     Ohjaus- ja automaatiojärjestelmien energiatehokkuus

       5.4     Muiden järjestelmien energiatehokkuus

       5.5     Kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät

 

6     PERUSPARANNUS- JA KORJAUSKOHTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

       6.1     Käyttöönottotarkastus

                  6.1.1     Aistinvarainen tarkastus

                  6.1.2     Mittaukset ja testaukset

       6.2     Loppudokumentointi

 

7     TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN

       7.1     Tietoteknisten uudistusten ajoittaminen muihin korjaushankkeisiin

                  7.1.1     Laki tietoyhteiskuntakaaresta ja Viestintäviraston määräys 65B

                  7.1.2     Vanhan sisäverkon laajakaistaisuuden selvittäminen

       7.2     Määräyksen 65 mukainen yleiskaapelointijärjestelmä saneerauskohteissa

                  7.2.1     Kotikaapelointi ja kotijakamo

                  7.2.2     Nousukaapelointi

                  7.2.3     Vanhan puhelinsisäverkon hyödyntäminen nousu- ja runkokaapeloinnissa

                  7.2.3     Aluekaapelointi

       7.3     Yleiset teletekniset tilat ja johtotiet 

                  7.3.1     Talo- ja alijakamotilat

                  7.3.2     Potentiaalintasaus talo- ja alijakamotiloissa

                  7.3.3    Johtotiet

       7.4     Antennijärjestelmän uudistaminen tähtiverkoksi

                  7.4.1    Antenniverkon kehitys ketjuverkosta tähtiverkoksi

                  7.4.2    Kunnostus vai uudistus?

                  7.4.3    Uusimistaso

                  7.4.4    Antenniverkon uusimisen suunnittelu ja toteutus

                  7.4.5    Suunnitelmat täydentyvät toteutuksen aikana

                  7.4.6    Hyvä asennustapa

 

LIITE:

KUNTOTUTKIMUKSEN MALLIRAPORTTI. Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät

74,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
55,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 257 s.
Julkaistu lokakuussa 2016
ISBN 978-952-231-188-7

Samankaltaiset tuotteet


Sähkölaitteiston kuntotutkijakoulutus


Tuotenumero: 421109

Kolme tehokasta päivää monilta kuntotutkimuksen osa-alueilta!  Käymme kurssilla läpi kuntotutkimuksen eri vaiheet markkinoinnista tutkimuksen esittelyyn tilaajalle ja harjoittelemme kuntotutkimusta myös...


 

Näytä

Sähkölaitteiston lämpökuvaajan koulutus


Tuotenumero: 421144

Suomessa syttyy joka vuosi kymmeniä sähköpaloja, jotka olisivat olleet vältettävissä sähkölaitteiden asianmukaisella huollolla ja kunnossapidolla. Sähkölaitteiston lämpökuvaus on hyvä ja suositeltava tapa...


 

Näytä

Sähkölaitteiston lämpökuvaus


Tuotenumero: 411176

Tutkimusten mukaan merkittävä osa tulipaloista saa alkunsa sähköasennuksista tai sähkölaitteista joko vikaantumisen tai käyttövirheen seurauksena. Lämpökuvauksen avulla näitä paloriskejä on mahdollista...


58,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA