Sähköasennukset 3


Tuotenumero: 411180

Neliosainen Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähkö- ja teleasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja.

Tässä sarjan kolmannessa osassa käsitellään moottoreita, taajuusmuuttajia, muuntajia ja muuntamoita, loistehon kompensointia, koneiden sähkölaitteistoja, räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia, rakennusten ukkos- ja ylijännitesuojausta sekä sähköasennusten tarkastuksia.

Keskeisimmät muutokset, joilla on ollut vaikutuksia kirjasarjan sisältöön, ovat vuonna 2017 uudistunut pienjännitesähköasennuksia käsittelevä standardisarja SFS 6000 sekä vuonna 2016 uudistettu sähköturvallisuuslaki. 

Julkaisija: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
74,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
55,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja toimii sekä sähköalan ammattilaisten käsikirjana että sähköalan oppilaitosten rakennusten sähköasennuksia käsittelevänä perusoppikirjana. 

17       OIKOSULKUMOOTTORIT

            17.1    Yleistä

            17.2    Kuormitus ja käyttötavat

            17.3    Tehokerroin

            17.4    Moottorin jäähdytys

            17.5    Moottoreiden mitta- ja tehostandardit

            17.6    Rakenne- ja asennuslajit

            17.7    Liitäntäkotelot

            17.8    Liitinmerkinnät

            17.9    Pyörimissuunta

            17.10 Kaapelin kytkentä

            17.11 Moottoreiden suojaus

            17.12 Moottorin käynnistäminen

            17.13 Jakeluverkon haltijoiden asettamat rajoitukset

            17.14 Moottoreiden käyttöönotto ja huolto

 

18       TAAJUUSMUUTTAJAT

            18.1    Taajuusmuuttajan rakenne ja toimintaperiaate

            18.2    Taajuusmuuttajan käyttö teollisuudessa

            18.3    Sähkökäytön mitoitus

            18.4    Taajuusmuuttajien käyttöön liittyviä teknisiä ratkaisuja ja sovelluksia

 

19       MUUNTAMOT JA MUUNTAJAT

            19.1    Johdanto

            19.2    Esimerkki muuntamon yleiskaaviosta

            19.3    Keskijännitekojeiston sähköiset arvot

            19.4    Muuntamotila

            19.5    Erilliset muuntamot – sijoitus palonvaaran kannalta

            19.6    Muuntamon maadoitukset

            19.7    Muuntajat

            19.8    Muuntamon magneettikentät

 

20       Loistehon kompensointi

            20.1    Miksi kompensoidaan?

            20.2    Yleiset periaatteet

            20.3    Kompensoinnin tekniset vaikutukset

            20.4    Kompensoinnin toteutus

            20.5    Mitoitus ja valinta

            20.6    Kompensoinnin ohjaus

            20.7    Kompensointi- ja verkkokäskyohjauslaitteet

 

21       Koneiden sähkölaitteistot

            21. 1   Koneiden sähkölaitteistoja koskevat määräykset

            21.2    Koneiden sähkölaitteistoja koskevat standardit

            21.3    Koneen tilaamisessa tarvittavat Sähkötekniset määrittelyt

            21.4    Koneen syöttöön vaikuttavat sähkötekniset määrittelyt

            21.5    Koneturvallisuuteen liittyvät kytkinlaitteet

            21.6    Koneen sähkölaitteistojen käyttöönotto

            21.7    Esimerkki koneen käyttöönotosta, tarkistettavat asiat

            21.8    Rakennuksiin asennettavien koneiden käyttöönotto

 

22       RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN SÄHKÖLAITTEET JA ASENNUKSET

            22.1    Johdanto

            22.2    Olosuhteita koskevat määräykset

            22.3    Standardit

            22.4    Tilaluokitus

            22.5    Asennusvaatimukset räjähdysvaarallisissa tiloissa

            22.6    Räjähdyssuojausrakenteet

            22.7    Laitevalinta räjähdysvaarallisissa tiloissa

            22.8    Ex-laitestandardien vaikutus asennusvaatimuksiin

            22.9    Taajuusmuuttajakäytöt

            22.10  Vaihtoehtoisen riskinarviointimenetelmän esittely sisältäen ex-laitteiden räjähdyssuojaustasot
(epl) standardin sfs-en 60 079-14 mukaan

            22.11 Vastuuhenkilöiden, työntekijöiden ja suunnittelijoiden tiedot, taidot ja             pätevyysvaatimukset

 

23       Ukkos- ja ylijännitesuojaus

            23.1    Suomalaiset ukkossuojaussäännökset

            23.2    Ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä

            23.3    Sisäinen ukkossuojausjärjestelmä

 

24       Sähköasennusten käyttöönottotarkastukset

            24.1    Yleistä

            24.2    Aistinvarainen tarkastus

            24.3    Testaukset

74,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
55,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta


Koko B5, 186 sivua.
4., uudistettu painos.
Tammikuu 2018
ISBN 978-952-231-249-5

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA