280 Kysymystä ja vastausta sähköasennusstandardin soveltamisesta


Tuotenumero: 411185

Julkaisuun on koottu 280 sähköasennusstandardien soveltamiseen liittyvää kysymystä ja vastausta. Kysymykset on koottu siltä ajalta, kun Suomessa on ollut käytössä kansainvälisiin esikuviin perustuvat asennusstandardit. Vastaukset on tarkastettu tällä hetkellä (helmikuu 2019) voimassa olevien standardien mukaiseksi.

Osa vastauksista perustuu Sähköalan suositusryhmässä laadittuihin vastauksiin. Näiden kysymysten otsikot on lihavoitu ja otsikon lopussa on kerrottu vuosi, milloin asiaa on käsitelty. Muut vastaukset on käsitelty pienemmissä ryhmissä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:ssä. Vastaukset ovat ajan tasalla standardisarjan SFS 6000 vuoden 2017 painoksen sekä standardien SFS 6001 ja SFS 6002 vuoden 2018 painosten kanssa.

Tähän 5. painokseen on lisätty edellisen painoksen jälkeen laaditut vastaukset.

Kysymykset on otsikoitu, jotta eri aiheiden löytäminen olisi helpompaa. Kysymysten ja vastausten ryhmittelyssä on pyritty noudattamaan standardisarjan SFS 6000 osien mukaista ryhmittelyä. Koska kaikki kysymykset ja vastaukset eivät liity standardisarjan SFS 6000 soveltamisalaan, tästä on osittain poikettu.

Julkaisija: Sähköinfo Oy
46,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
34,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja antaa vastauksia käytännön sähköasennustöissä havaittuihin standardien soveltamisen ongelmakohtiin. Useat kysymykset ovat sellaisia, jotka koskettavat useita sähköalan toimijoita.

Osa 1: Yleiset asennustyöhön liittyvät asiat

Osa 2: Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset

Osa 3: Jakelujärjestelmät

Osa 4: Suojausmenetelmät

            4.1 Suojaus sähköiskulta

            4.2 Suojaus lämmön vaikutuksilta

            4.3 Ylivirtasuojaus

            4.4 Ylijännitesuojaus

Osa 5: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen

            5.1 Sähkölaitteita koskevat vaatimukset

            5.2 Sähköasennustapoja ja kaapeleiden asentamista koskevat vaatimukset

            5.3 Kytkinlaitteet

            5.4 Maadoitukset ja suojajohtimet

            5.5Muiden laitteiden asentaminen

Osa 6: Tarkastukset

Osa 7: Erityistiloja koskevat vaatimukset

            7.1 Kylpy- ja suihkutiloja koskevat vaatimukset

            7.2 Uima-allastilat

            7.3 Saunan sähköasennukset

            7.4 Rakennustyömaat

            7.5 Maatalouden rakennukset

            7.6 Ahtaat johtavat tilat

            7.9 Pienvenesatamat

            7.10 Lääkintätilat

            7.11 Tilapäisasennukset messuilla, yms

            7.12 Aurinkosähkö

            7.14 Ulkovalaistusverkot

            7.22 Sähköajoneuvojen lataus

            7.29 Jakokeskustilat

            753 Sähkölämmitysasennukset

Osa 8: Eräitä laitteistoja koskevat täydentävät vaatimukset

            8.1 Jakeluverkot

            8.2 Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt

            8.3 Sähkölaboratoriot

            8.4 Ulkotilat, kosteat tilat ja märät tilat

            8.13 Pistokytkimet

            8.14 Maakaapeliasennukset

            8.15 Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset

Osa 9: Suurjännitesähköasennukset

Osa 10: Sähkötyöturvallisuus

Osa 11: Koneiden sähkölaitteistot

46,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
34,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5.
Sivuja 168.
Julkaistu helmikuu 2019

ISBN 978-952-231-268-6 

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA