Sähkö-ja rakennusautomaatio tänään


Tuotenumero: 421341

Kurssilla saat käsityksen nykyaikaisesta kiinteistöjen automaatiosta ja tulevaisuudennäkymistä. Perehdyt sähkö- ja rakennusautomaatioon kattavasti anturitasolta kokonaisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin. Tutustut erityisesti järjestelmien väliseen integraatioon ja tietoturvaan sekä rakennusten kiristyneisiin säädöksiin ja energiatehokkuusvaatimuksiin, joiden täyttämiseen saat ohjeistusta.

SETI Oy:n RAU-henkilöpätevyyden täydennyskoulutukseen kuuluu kaksi kurssia:

Kahden kurssien käyminen on vaatimuksena RAU-henkilöpätevyyttä hakeville automaatioasentajan ammattitutkinnon, sähköalan ammattitutkinnon tai sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneille. Suosittelemme näitä kursseja kuitenkin kaikille pätevyyttä hakeville ja rakennusautomaatiosta kiinnostuneille.

RAU-henkilöpätevyyden ylläpitokoulutuksena toimii:

 

Osallistuminen kurssille etänä. Katso tarkemmin kohdasta ''paikka''.

560,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
350,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssi käsittelee nykyaikaista kiinteistöjen automaatiota ja katsoo aihealueissaan tulevaisuudennäkymiin. Sähkö- ja rakennusautomaatiota käsitellään kattavasti anturitasolta kokonaisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin. Järjestelmien väliseen integraatioon kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennusten kiristyneisiin säädöksiin ja energiatehokkuusvaatimuksiin tehdään perusteellinen katsaus ja vaatimusten täyttämiseen annetaan ohjeistusta. 

Risto Asp, Sähköinfo Oy

Matti Orrberg, Sähköinfo Oy

Veli-Matti Poikonen, SETI Oy

 

Kurssi on tarkoitettu kaikille sähkö- ja automaatiotekniikan kanssa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat päivittää tietojaan sähköturvallisuuden, tietoturvallisuuden, verkkotestauksen ja sähkökäyttöjen osa-alueilla.

 

8.30  Etäkoulutuksen linjat auki

8.40  Avaus

Risto Asp, Sähköinfo Oy

 

8.45 RAU-pätevyyksien esittely

Veli-Matti Poikonen, SETI Oy

 

9.00 – 10.00 Automaatioalan sähkötyöturvallisuus ja sähköpätevyys

  • Sähköpätevyysvaatimukset, automaation työtehtävissä  

           - Sähkötyölle asetettavat perusvaatimukset

            -Sähkötöiden vastuunjako

  • Yleinen sähkötyöturvallisuus 

           -Varmistukset ennen työn aloitusta ja työvaiheen aikana

           -Työskentely sähkölaitteistojen läheisyydessä

           -Työn päättyessä tapahtuvat käyttöönottotarkistukset

 Matti Orrberg, Sähköinfo Oy

              

10.00  Tauko

 

10.15 Rakennusautomaation verkot, tietoturva ja integraatio

• Rakennusautomaation verkot

• Mitoitus

• Topologiat

• Tietoturva

• Integraatio

Timo Silver, Integrio Oy

 

11.15  Lounastauko

 

12.00  Rakennusautomaation uudet järjestelmäratkaisut ja kehitystrendit

• Nykyaikaisen sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmän trendit seuraavilla sektoreilla 

  - Kenttälaitteet: anturit, toimilaitteet, säätimet

  -  Keskukset

  -  Valvomo, etävalvomo

  -  Ohjelmistot

  -  Tiedonsiirto- ja kaapelointiperiaatteet 

• Teknisen ja sovelluskehityksen näkymät

• Kulutusseuranta ja -raportointi

• Väyläteknologiat

  -  Eri teknologioiden ominaisuudet ja vertailu

Juhani Kauhaniemi, Siemens

 

13.00 Tauko

 

13.15 Valaistus- ja tila-automaatio

• Valaistuksen automaation trendit

• Valaistuksen suunnittelussa huomioitavia asioita 

• Valaistuksen automaation toteutus 

  -  Itsenäisenä järjestelmänä, toteutettuna esimerkiksi KNX:llä tai DALI:lla

  -  Osana rakennusautomaatiokokonaisuutta ja järjestelmien integrointi

• Valaistuksen ja sisäolosuhteiden hallinta tila-automaatiolla 

Kalevi Härkönen, Helsingin kaupunki

 

 

14.10 Tauko

 

14.25 Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sähkö- ja rakennusautomaation avulla

• Energiatehokkuuden parantamisen keinot

• Mitä edellytetään?

Vesa Ruusunen, ISS Palvelut Oy

 

15.25 Loppukeskustelu

 

15.30 Kurssin päätös

560,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
350,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.  
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Risto Aspilta, risto.asp@sahkoinfo.fi, 044 9769 871
 
Etäosallistumista varten kouluttaja lähettää sinulle osallistumislinkin ennen tilaisuutta. Voit seurata koulutusta Teamsissa ja esittää kysymyksiä chatissa tai jos sinulla on mikrofoni käytössä myös puheenvuoroa pyytämällä. Saat kurssin aineiston sähköisenä käyttöösi. Ilmoittaudu etäosallistumiseen kohdasta ''paikka'' tai tilaukset@sahkoinfo.fi
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.
 
 
Täydennyskoulutus katsotaan kokonaan suoritetuksi, jos henkilö suorittaa myös Sähkö- ja rakennusautomaation projektinhallintakurssin.
 
Kurssin tausta- ja oheismateriaaliksi suosittelemme lämpimästi ST-käsikirjaa 17 - Rakennusautomaatiojärjestelmät.
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,50 (asteikko 1-4) 
 

Kurssipalautteita
"Hyvä kurssi. Hyödyllistä: Integraation toteutus" 4/2019
"Todella hyvä yleiskatsaus. Hyödyllistä: Mitä on nyt-> mitä odotettavissa. Tietoruvallisuus" 4/2019
"Hyvät luennoitsijat; valaistuksen automaatio ja rakennusten energiatehokkuuden parantaminen" 04/2018
"Väylätekniikka; uudet määräykset" 04/2018

"Materiaali tuli sähköisesti ennakkoon, hyvä. RAU-tietoutta heikosti teollisuuteen, toivoin enemmän; valaistus ja tietoturva; energiatehokkuus" 04/2018
"Rakennusautomaation uudet järjestelmäratkaisut; Valaistuksen automaatio, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen" 04/2018

 

 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA