Maadoitusopas. Asentajasarja


Tuotenumero: 411318

Opas sisältää sähkölaitteistojen maadoituksia koskevat vaatimukset sekä ohjeita käytännön sähköasennustyöhön.

Maadoituksia koskevia vaatimuksia on havainnollistettu kuvien, piirustusten ja taulukoiden avulla. Oppaan sisällössä on otettu huomioon voimassa olevat maadoituksia koskevat standardit.

Oppaassa käydään läpi maadoitusten perusteet, maadoituselektrodirakenteet, rakennusten maadoitus- ja potentiaalintasausten toteutukset, suurjännitelaitteistojen maadoitukset, erikoistilojen maadoitukset sekä maadoituksiin liittyvät mittaukset.

Ohjeet on esitetty mahdollisimman tiiviinä ja havainnollisesti tietosisällön kuitenkaan kärsimättä.

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Tämä julkaisu on osa laajempaa asentajakirjasarjakokonaisuutta, jonka perusajatuksena on antaa käytännönläheistä ja selkeälinjaista tietoa kiinteistön sähkö- ja tietoliikennekaapelointien ja -järjestelmien asennusmenetelmistä ja käyttöönotosta.

Maadoitusopas on tarkoitettu käytännön tietolähteeksi sähkölaitteistojen maadoitusten toteutukseen. 

1       MAADOITUSTEN PERUSTEET JA MÄÄRITELMÄT

         1.1      Yleistä  

         1.2      Maadoituksiin liittyviä määritelmiä ja merkitsemistapoja

         1.3      Johtimien ja liittimien merkitseminen

                    

2       ENINTÄÄN 1 000 V JÄRJESTELMIEN MAADOITUKSET

         2.1      Erilaiset jakelujärjestelmät

         2.2      Suojajohtimien mitoitus ja valinta

         2.3      Maadoitusjohtimet

         2.4      PEN-johtimet

         2.5      Potentiaalintasaus

 

3       MAADOITUSELEKTRODIT

         3.1      Yleistä

                     3.1.1     Pienjänniteliittymän maadoituselektrodi

                     3.1.2.    Muuntajan maadoituselektrodi

         3.2      Liitokset

                     3.2.1     Yleistä

                     3.2.2     Maassa olevat liitokset

                     3.2.3     Muut liitokset

                     3.2.4     Puristusliitokset

                     3.2.5     Cadweld-liitosmenetelmä

         3.3      Korroosio alumiiniliitoksissa

 

4       RAKENNUKSEN MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET

         4.1      Maadoituksen ja potentiaalintasauksen käyttötarkoitus

         4.2      Maadoituselektrodi

         4.3      Maadoitusjohtimet

         4.4      Suojajohtimet

         4.5      PEN-johtimet

         4.6      Potentiaalintasaus

                     4.6.1     Pääpotentiaalintasaus

                     4.6.2     Lisäpotentiaalintasaus

         4.7      Häiriösuojaukseen liittyvät maadoitukset ja potentiaalintasaukset

         4.8      Esimerkkejä maadoituksista ja potentiaalintasauksista

                     4.8.1     Pienjänniteliittymän maadoitus

                     4.8.2     Maadoitus liittymässä, jossa on muuntamo

 

5       SUURJÄNNITELAITTEISTOJEN MAADOITUKSET

         5.1      Yleistä  

                     5.1.1     Laaja maadoitusjärjestelmä

         5.2      Suurjännite- ja pienjännitejärjestelmien yhteinen maadoitus

 

 

6       ERIKOISTILOJEN MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET

         6.1      Lääkintätilat

                     6.1.1     Järjestelmän maadoitus

                     6.1.2     Lisäpotentiaalintasaus

                     6.1.3     Maadoitusten ja potentiaalintasausten                            tarkastukset lääkintätiloissa

         6.2      Räjähdysvaarallisten tilojen maadoitukset ja potentiaalintasaukset

                     6.2.1     Potentiaalintasaus

                     6.2.2     Maadoituselektrodi ja maadoituskisko

                     6.2.3     Luonnostaan vaarattomien virtapiirien ja laitteiden maadoitus

                                   

7       PE-, PEN- JA POTENTIAALINTASAUSJOHTIMIEN JATKUVUUSMITTAUKSET

         7.1      Yleistä

         7.2      Kiinteistöjen sähköasennusten suojajohtimien mittaukset

         7.3.     Mittaukset jakeluverkossa

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

A5, 80 sivua.
3., uudistettu painos
Julkaistu syyskuussa 2016.
ISBN 978-952-231-187-0

Samankaltaiset tuotteet


SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset


Tuotenumero: 421116

Kurssilla käsitellään SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset -standardin sisältöä. Koulutus sisältää monia tärkeitä ja kiinnostavia aiheita, kuten laitteita ja asennuksia koskevia vaatimuksia sekä suurjännitelaitteistojen...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA