Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12


Tuotenumero: 412136

Antenniverkkoja käytetään asuin- ja toimitilakiinteistöissä tv-palvelujen jakeluun. Antenniverkon kautta voidaan välittää myös radiopalveluja, satelliitti-tv-palveluja tai esimerkiksi kiinteistön omia tiedotuspalveluja.

Käsikirjaan on koottu käytännön tietoa antennijärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta uusimman tekniikan ja tietämyksen mukaisesti. Kirjan uusittu, 8. painos on päivitetty Viestintäviraston 1.7.2016 voimaan astuneen määräysversion 65 mukaiseksi, joka sisältää mm. vaatimuksia uuden antenniverkon rakenteelle, rakenne¬osille ja suorituskyvylle sekä antennivastaanoton toteutukselle. 

Julkaisija: Sähkötieto ry
68,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
51,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja sopii alan ammattilaisille, kuten suunnittelijoille, urakoitsijoille, asennus- ja ylläpitohenkilöstölle sekä kiinteistöjen antenniverkkojen hankinnasta ja ylläpidosta vastaaville, samoin kuin oppikirjaksi alan oppilaitoksiin ja aikuiskoulutukseen.

1     Antennijärjestelmän yleinen rakenne

1.1       Antennijärjestelmän mahdollistamat palvelut

1.2       Antennijärjestelmissä käytettävät signaalit

1.3       Taajuusalueet

1.4       Verkkotopologia

2     Rakenneosat

2.1       Rakenneosien standardit

2.2       Antennit

2.3       Päävahvistimet

2.4       Laajakaistavahvistimet

2.5       Valokaapelilaitteet

2.6       Pientalojärjestelmän laitteet

2.7       Päätelaitteet

2.8       Passiiviset rakenneosat

2.9       Satelliittivälitaajuusjärjestelmän laitteet

2.10     Antennijärjestelmän kaapelit

3    Suunnittelu

3.1       Suunnittelun minimivaatimukset

3.2       Antennimaston sijoituspaikka

3.3       Antennit

3.4       Päävahvistin

3.5       Pientalon antennijärjestelmä

3.6       Jakoverkko

3.7       Julkisten tilojen yhteisantenniverkko

3.8       Kaapeli-tv-verkko

4    ASENNUS     

4.1       Asennuksen valmistelu

4.2       Antennit ja mastot

4.3       Kaapelien asennus

4.4       Rakenneosat

4.5       Maadoitus ja potentiaalintasaus

4.6       Urakointityön määräystenmukaisuuden dokumentointi

5    DOKUMENTOINTI

5.1       Yleistä

5. 2      Suunnitteludokumentointi

5.3       Asennusdokumentointi

5.4       Loppudokumentointi eli käyttöönoton dokumentointi

5.5       Piirustusten koot ja taittaminen

6    ANTENNIJÄRJESTELMÄN KUNNOSTUS JA UUDISTUS

6.1       Kunnostus vai uusiminen

6.2       Antennijärjestelmän kuntotutkimus

6.3       Uudistus

6.4       Kunnostus- ja uusimistasot

6.5       Kunnostuksen ja uusimisen toteutus

6.6       Asennukset

6.7       Käyttöönotto

7    Ylläpito, huolto ja mittaukset

7.1       Vastuu antennijärjestelmän ylläpidosta

7.2       Huolto- ja kunnossapitosopimus

7.3       Teletilojen lukituksesta

7.4       Antennijärjestelmän kunnostus

7.5       Huolto ja vianetsintä

7.6       Antennijärjestelmien mittaukset

7.7       Kohinan vaikutus

7.8       Yliohjautumisen vaikutus

7.9       Häiriöiden vaikutus

7.10     Hurinamodulaatio

7.11     Heijastusten vaikutus

8    ANTENNIJÄRJESTELMÄÄ TÄYDENTÄVÄT

      VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT

8.1       Päävahvistimen IP-laitteet

8.2       HBBTV

9    Viestintäviraston määräys 65 kiinteistön

      sisäverkoista ja teleurakoinnista

9.1       Yleistä

9.2       Voimaantulo ja kumottavat määräykset

9.3       Määräyksen soveltamisohje MPS 65

9.4       Määräyksen tavoite

9.5       Määräyksen vaatimukset tv-vastaanottoantennijärjestelmille

9.6       Antenniverkko ja yhteisantenniverkko

9.7       Antennijärjestelmä ja yhteisantennijärjestelmä

9.8       Antenniverkon rakenteen erityisvaatimukset

9.9       Antennimasto

9.10     Yhteisantenniverkon ja -järjestelmän järjestelmäarvot

9.11     Sisäverkkojen sähkömagneettinen suojaaminen

9.12     Turvallisuus

9.13     Laitetilat

9.14     Materiaalit ja rakenneosat

9.15     Asennuskäytännöt

9.16     Testaukset ja tarkastukset

9.17     Dokumentointi

9.18     Asiakirjojen ylläpito ja säilytys

10  Standardit

10.1     Yhteisantennijärjestelmiä koskevia standardeja

10.2     Koaksiaalikaapeleita koskevia standardeja

10.3     Optisia kuituja ja kaapeleita koskevia standardeja

10.4     DVB-standardeja

10.5     IPTV-standardeja

11  OHJEET         

11.1     ST-ohjeet

11.2     Viestintäviraston kannanotto QAM-modulaatioon

11.3     Viestintäviraston kannanotto langattomaan

            antennijärjestelmään

12  Määritelmiä ja lyhenteitä

12.1     Määritelmiä

12.2     Lyhenteitä

13  PIIRROSMERKIT

68,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
51,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 272 s.

8., uudistettu painos

ISBN 978-952-231-192-4 (painettu)

Julkaistu joulukuussa 2017

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA