Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, Tietotekniset järjestelmät. ST-käsikirja 21


Tuotenumero: 412137

Väylätekniikoiden ja hajautettujen tiedonsiirtotekniikoiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina kiinteistöjen tietoteknisten järjestelmien toteutuksissa hyvin nopeasti.

Kirjaan on koottu perustietoa ja -teoriaa väylätekniikoista sekä hajautettujen tiedonsiirtotekniikoiden soveltamisesta talotekniikassa. Kirjassa on käsitelty myös väylätekniikkaan perustuvien toteutusten erityispiirteitä niin suunnittelussa kuin asennuksessakin terminologiaa unohtamatta.

Kirja antaa kokonaiskuvan tiedonsiirtoväylistä ja -tekniikoista sekä hajautetuista tiedonsiirtotekniikoista, niiden suomista mahdollisuuksista talotekniikassa sekä järjestelmäprojektien hallitusta toteutuksesta. 

Julkaisija: Sähkötieto ry
72,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
54,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja soveltuu perustietolähteeksi alan opiskelijoille ja ammattilaisille.

1      RAKENNUSAUTOMAATIO JA TALOTEKNIIKKA

1.1    Yleistä

1.2    Väyläperusteita

1.3    Järjestelmien rakenne

1.4    Järjestelmien toiminnalliset osat ja käyttöliittymä

1.5    Käyttöliittymä

1.6    Esimerkki talotekniikan hajautetun

         tietojärjestelmän soveltamisesta

1.7    Pilvipalvelut ja IoT

2      STANDARDIT JA MÄÄRÄYKSET

2.1    Standardointi

2.2    Määräykset

2.3    Standardisignaalit

2.4    1–10 V ohjauksen ominaisuudet säädettäville elektronisille liitäntälaitteille IEC 60929 mukaan

3      KENTTÄVÄYLÄT

3.1    Kenttäväylät

3.2    Kenttäväylän määritelmä

3.3    Kenttäväyläratkaisulla saavutettavat edut

3.4    Automaattinen säätö

3.5    Älykkäät kenttälaitteet

3.6    I/O-rajapinnat

3.7    Kiinteistöautomaation hierarkia

3.8    Kiinteistöihin liittyvät toiminteet

3.9    Muuntojoustavuus

3.10 Yhteensopivuus ja yhteiskäyttöisyys

3.11 Protokolla

3.11.1 Protokollan historiaa

3.11.2 Protokollalle asetettavat yleiset vaatimukset

3.11.3 Protokollamekanismit

3.12 Vuoron eli valtuuden välitysperiaatteen toiminta

3.13 Kilpavarauksen periaate

3.14 CSMA/CD ja CSMA/CA

3.15 Kehysrakenteita

3.16 RS-232C

3.17 RS-422/RS-485

3.18 RS-485

3.19 Sarjaliikenne ja USB

3.20 Plug and Play

3.21 Liityntärajapinnat muihin järjestelmiin

4      VÄYLÄTEKNIIKAN PERUSTEET

4.1    Väylien fyysiset rakenteet eli topologiat

4.1.1 Väylätopologia

4.1.2 Rengastopologia

4.1.3 Tähtitopologia

4.1.4 Puutopologia

4.1.5 Vapaa topologia

4.1.6 Yhdistelmätopologia eli hybridiverkko

4.1.7 Fyysinen ja looginen topologia

4.2    Verkkojen toimintaperiaatteet

4.3    OSI-malli

4.4    Verkkojen yhdistäminen

4.4.1 Toistin

4.4.2 Reititin

4.4.3 Yhdyskäytävä

4.4.4  Silta

4.5    Väyläsovittimet

5      TIEDONSIIRTOMEDIAT

5.1    Kierretty pari

5.2    Koaksiaalikaapeli

5.3    Optiset kuidut

5.4    Radioverkko

5.5    IR-verkko

5.6    Sähköverkko

5.7    Impedanssisovitus

5.8    Häiriöt ja signaalin vaimentuminen

5.9    Häiriöiden esto

5.10 Kohina

5.11 Kaapelimerkinnät

5.12 Kaapeloinnin häiriösuojaus

5.13 Väyläkaapelin sijoitus

5.14 Kaapeloinnin tarkastaminen

5.15 Liitäntäkotelot

6      VERKON LIIKENNE

6.1    Yleistä tiedonsiirrosta

6.2    Analoginen viesti

6.3    Digitaalinen viesti

6.4    Bittien koodaustavat

6.5    Tahdistus

6.6    Sanomapaketit ja -kehykset

6.7    Osoiteavaruus

6.8    Tietoliikenneverkot

6.9    Asiakaspalvelinarkkitehtuuri

7      SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN ERITYISPIIRTEET

7.1    Suunnittelu

7.1.1  Tiedonsiirtoverkon suunnittelu ja mitoitus

7.1.2  Taloteknisten järjestelmien keskinäiset liitynnät (integraatio)

7.1.3 Suunnittelijoiden yhteistyö ja suunnitteluintegraattori

7.2    Järjestelmäintegraattori

7.3    Hankintarajojen määritys

7.4    Asennukset

7.5    Käyttöönotto ja luovutukset

7.6    Vastaanottoaikataulun laadinta

7.7    Dokumentointi

7.8    Tietoturvallisuus

8      ERI VÄYLÄRATKAISUT

8.1    Lon-Works

8.2    BACnet

8.3    KNX

8.4    X-10

8.5    Freeathome

8.6    ModBus

8.7    Bluetooth

8.8    EnOcean

8.9    M-Bus

8.10  DALI

8.11 Eri kenttäväylien keskinäinen vertailu

9      TERMINOLOGIAA, LYHENTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

10    KIRJALLISUUTTA

LIITE: Yhteenveto Ethernet-standardeista

72,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
54,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 165 s.
2., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-190-0 (painettu)
Julkaistu helmikuussa 2017

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA