SFS-Käsikirja 600-1-1:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-1


Tuotenumero: 411645

Lågspänningselinstallationer. Del 1- 1: Allmänna krav (SFS 6000, delarna  1-6)

SFS handbok 6001-1 innehåller delarna  1-6 ov standardserien SFS 6000 (standarderna SFS 6000-1 ...SFS 6000-6) som gäller lågspänningselinstallationer och innehåller de allmänna kraven. Standarderna har redigerats så, att standardernas allmänna upp­gifter, information om förebildsstandarder, normativa referenser och vägledande information gällande ändringarna i standarden har samlats i handböckernas bilogor.

Standardserien SFS 6000 gäller elinstallationer som hor högst märkspänningen 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning. Standardserien baserar sig i huvudsak på de europeiska harmoni­seringsdokumenten CENELEC HD 60364 Low-voltoge electrical instollations och den motsvarande internationella standardserien IEC 60364. Avvikelser från förebildspublikationerna är markerade.

Denna handbok kompletteras av SFS-handbok 600-1-2. Lågspän­ningsinstallationer. Del 1-2: lnstallationer i specialutrymmen och tilläggskrav (SFS 6000, delarna 7-8).

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
155,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
SFS-KÄSIKIRJA 600-1-1:2018:sv sisältää julkaisun:
SFS 6000-1:2017:sv (2017) 
SFS 6000-4-41:2017:sv (2017) 
SFS 6000-4-42:2017:sv (2017) 
SFS 6000-4-43:2017:sv (2017) 
SFS 6000-4-44:2017:sv (2017) 
SFS 6000-4-46:2017:sv (2017) 
SFS 6000-5-51:2017:sv (2017) 
SFS 6000-5-52:2017:sv (2017) 
SFS 6000-5-53:2017:sv (2017) 
SFS 6000-5-54:2017:sv (2017) 
SFS 6000-5-55:2017:sv (2017) 
SFS 6000-5-56:2017:sv (2017) 
SFS 6000-6:2017:sv (2017) 

155,00 € (+ alv 10%) normaalihinta

Julkaistu 06.03.2018

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA