SFS-Käsikirja 600-1-2:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-2


Tuotenumero: 411646

Lågspänningselinstallationer. Del 1-2: lnstallationer i specialutrymmen och tilläggskrav (SFS 6000 delarna 7 - 8)

SFS handbok 600-1 -2 innehåller del 7 av standardserien SFS 6000 som gäller krav på installationer  i specialutrymmen  samt tilläggs­krav, och del 8 som innehåller kompletterande  krav (standarderna SFS 6000-7-701 -SFS 6000-8-81 3) . Standarderna  har redigerats så, att standardernas allmänna uppgifter, information om förebilds­standarder, normativa referenser och vägledande information gällande ändringarna i standarden har samlats i bilagorna.

Standardserien  SFS 6000 gäller elinstallationer  som har högst märkspänningen  l 000 V växelspänning  eller  1 500 V likspänning. Standardserien  baserar sig i huvudsak  på de europeiska  harmoni­seringsdokumenten  CENELEC HD 60364 Low-voltage electrical installations och den motsvarande  internationella standardserien IEC 60364. Avvikelser  från  förebildspublikationerna  är  markerade. Standardseriens  del 8 innehåller  nationella tillägg  med vilka standardeserien har fått tillräcklig täckning.

Handboken  innehåller även de centrala  bestämmelserna  gällande elsäkerheten.

Denna handbok kompletteras av SFS-handbok 600-1 -1 . Lågspänningselinstallationer.  Del 1-1 : Allmänna krav (SFS 6000 delarna  1-6)

 

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
90,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
SFS-KÄSIKIRJA 600-1-2:2018:sv sisältää julkaisun:
SFS 6000-7-701:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-702:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-703:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-704:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-705:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-706:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-708:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-709:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-710:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-711:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-712:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-713:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-714:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-715:2017:sv (2017) 
SFS 6000-7-717:2017:sv (2017) 

90,00 € (+ alv 10%) normaalihinta

Julkaistu 06.03.2018

Samankaltaiset tuotteet


SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset uudistui 2022


Tuotenumero: 421115

Kurssilla käydään läpi vuonna 2022 uudistuneen standardin SFS 6000 muutoksia.  Lisäksi kurssilla käsitellään keskeisiä, ennallaan pysyneitä vaatimuksia. Muutoksia tuli muun muassa turvajärjestelmiä, aurinkosähköjärjestelmiä...


 

Näytä

SFS 6000 tilauskurssina


Tuotenumero: 422115

Tilauskurssi on hyvä vaihtoehto silloin kun kurssipaikalle olisi pitkä matka tai osallistujia paljon. Yrityskohtaisella SFS 6000 -kurssilla voit itse valita sisällön painopistealueet. 


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA