Optiset verkot - asennustekniikat ja -menetelmät


Tuotenumero: 421338

Tällä kurssilla ei ainoastaan istuta ja kuunnella vaan oikeasti tehdään ja asennetaan.

Kurssipäivä koostuu käytännön harjoituksista, kuten erityyppisten kaapeleiden oikeaoppisista katkaisu- ja kuorintamenetelmistä, kaapeleiden päättämisestä, mitoituksesta päätteille ja jatkoksille, erityyppisten jatkoksien toteuttamisesta ja lukuisista tärkeistä asennusteknisistä yksityiskohdista, joilla varmistetaan laadukkaat asennukset.


Laadukkaasti toteutettu optinen verkko on kivijalka häiriöttömälle ja nopealle tiedonsiirrolle. Se kestää aikaa, ei aiheuta yllätyksiä toisensa perään vikojen muodossa ja pitää ylläpitokustannukset kurissa.

Voit tuoda kurssille myös omia työkalujasi (esim. jatkoskone, kaapelin käsittelytyökaluja jne.) asennustyöharjoituksia varten. 

650,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
430,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla opit asentamaan laadukkailla ja kestävillä työmenetelmillä ja -tekniikoilla optisen verkon erilaisia komponentteja kuten erityyppisiä kaapeleita, päätepaneeleita, erilaisia jatkoksia yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.  Lisäksi saat paljon hyviä käytännön vinkkejä, jotka auttavat ja nopeuttavat asennustyön suorittamista.

Seppo Marttila, Televerkkopalvelut Seppo Marttila Oy,
Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy

Kurssi soveltuu erinomaisesti optisen verkon asennustöitä tekeville henkilöille, samoin henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta optisen verkon asennustekniikoista ja menetelmistä mutta taitoja tarvittaisiin. Myös opetustehtävissä työskenteleville henkilöille kurssi antaa paljon uutta käytännön tietoa ja vinkkejä, joita on hyödyllistä sisällyttää omaan opetukseen.

OHJELMA

8.00 Kahvi ja esittäytymiset
 
8.30 Harjoitustyö 1: Optiset kaapelit – kuorinta- ja katkaisumenetelmät
 • keskiputkirakenteiset maa- ja kanavakaapelit
 • kerratturakenteiset maa- ja kanavakaapelit
 • kuituputkien kertauksen aukaisu ja suoristaminen
 • joustoputkirakenteiset eli flex-tyyppiset maakaapelit
 • sisä- ja sisä-/ulkokaapelit
 • kaapelivahvikkeiden käsittely
 • metallisten elementtien maadoitus
 • tarvittavat työkalut ja tarvikkeet
11.00 Harjoitustyö 2: Jatkokset – suorien jatkosten toteuttaminen
 • Maajatkokset – tyypilliset ratkaisut
 • Kaapeleiden sisääntuonti jatkokseen
 • Kaapeleiden kiinnitykset ja maadoitukset
 • Jatkoslevyt – kuitujen mitoitus- ja asennustekniikka
 • Kaapeliläpivientien tiivistykset kuumakutisteilla
 • Jatkoksien sulkeminen ja tiiveyden varmistaminen
 
11.00 Harjoitustyö 3: Kuitujen jatkaminen hitsaamalla
 • Kuitujen asennus ja mitoitus jatkoslevylle
 • Kuitujen käsittely ja jatkaminen
 • Työvaiheet ja tarvittavat työkalut
11.45 Lounas
 
12.30 Harjoitustyöt 2 ja 3 jatkuvat
 
12.30 Harjoitustyö 4: Jatkokset – haarajatkosten toteuttaminen kylkiotolla
 • Kerratturakenteisen kaapelin kylkiotto; mitoitus ja kuorinta
 • Joustoputkirakenteisen kaapelin kylkiotto; mitoitus ja kuorinta
 • Kylkiotetun kaapelin asennus jatkoskoteloon
 • Kuituputkien asennus jatkoskotelossa
 • Läpiviennin tiivistys käyttäen kuumakutistetta ja kutisteen haaroituskappaletta
13.30 Harjoitustyö 5: Päätteet – kaapeleiden ja kuitujen asennus päätteisiin
 • Päätepaneelit – kaapeleiden kiinnitykset, maadoitukset sekä kuitujen mitoitukset
 • Ulko- ja sisäpäätekotelot – tyypilliset rakenteet, kaapeleiden kiinnitykset ja kuitujen mitoitukset
 • Päätteiden esivalmistelut – liitinadaptereiden asennukset ja jatkossuojapidikkeitten asennukset sekä tyhjien liitinadapteripaikkojen peittäminen
 • Häntäkuitujen käsittely ja mitoitukset erilaisissa päätteissä
 • Kuitujen jatkaminen hitsaamalla häntäkuituihin
 • Jatkettujen kuitujen käsittely ja häntäkuitujen liittimien kytkentä liitinadaptereihin
 • Kuituliittimien puhdistus puhdistuskasetilla ja -puikolla
14.00 Kahvi
 
14.15 Harjoitustyöt 2, 3, 4 ja 5 jatkuvat
 
n. 15.30 Kurssin päätös
650,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
430,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULin varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

Jäsenyytesi tunnistetaan, kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Ville Reinikaiselta, ville.reinikainen@sahkoinfo.fi
 
HARJOITUSTEHTÄVÄT
Kurssilla tehdään harjoitustehtäviä, joiden sisältöön voit tutustua linkistä löytyvästä pdf-tiedostosta
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,5 (asteikko 1-4) 
 

Kurssipalautteita

"Kannatti tulla" Hyöty: "kaapeleiden kuorintatekniikat, työkalut, mitä käytetään, maadoitus" 3/2022

"Hyvä " Hyöty: "Työkalut ja menetelmät " 3/2022
"Hyvä kurssi, asennustekniikoiden parantaminen" 9/2019
Hyöty: "Kuorintatekniikoiden parantaminen" 9/2019
Hyöty: "Erilaisten kaapeleiden käsittely" 9/2019?

"Kurssilla sai itse tehdä kuidun hitsaukset yms. hienoa!" 4/2019
"Tosi hyviä käytännön harjoituksia" 4/2019
"Perusteellinen" 4/2019
"Kouluttajat olivat erinomaisia ja käytännönläheisiä
" 4/2019
"Hyvä, käytäntö opettaa parhaiten" 5/2019
"Hyvä kerrassaan hyödyllinen" 5/2019
"Kouluttajat asiantuntevia ja asiantuntijoita käytännön työstä" 5/2019

Hyödyllistä:
"Kaapelin käsittely" 5/2019/
"Uusia kuorimistapoja / välineet" 5/2019
"Kuitujen hitsaus" 5/2019

"Erilaisten kuitujen käsittely ja päättäminen" 5/2019

 

Samankaltaiset tuotteet


Optiset liityntäverkot, ST-käsikirja 24


Tuotenumero: 412417

Optisten liityntäverkkojen rakentaminen on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Tähän ovat syynä kuluttajapuolen ja yrityssektorin kasvavat tarpeet nopeammille ja häiriöttömille yhteyksille, vanhan...


80,00 €


Listaan

Optiset verkot - käytännön perusteet


Tuotenumero: 421323

Kurssilla käydään läpi optisen tiedonsiirron perusteet, kuitu-, kaapeli- ja liitintyypit – niiden asennusmenetelmät ja vaatimukset. Kurssi tarjoaa myös perustiedot valmiin verkon suorituskyvyn testaukseen...


 

Näytä

Optiset verkot - käytännön perusteet. Webinaari


Tuotenumero: 421808

Tässä webinaarissa käydään läpi optisen tiedonsiirron perusteet, kuitu-, kaapeli- ja liitintyypit ja niiden oikeat asennusmenetelmät ja vaatimukset. Asennus- ja jatkamismenetelmät käydään tarkasti läpi...


 

Näytä

Optiset verkot - liityntäverkkojen suunnittelu ja toteutus


Tuotenumero: 421324

Kurssilla käydään läpi optisen liityntäverkon suunnittelu ja toteuttaminen kokonaisuudessaan, vaihe vaiheelta. Mitä lupia vaaditaan optisen liityntäverkon rakentamiseen? Kuinka hoidetaan aikataulutus...


 

Näytä

Optiset verkot - mittaukset ja vikojen haku. Webinaari


Tuotenumero: 421814

Tämä webinaari tarjoaa kattavan tietopaketin optisten verkkojen mittauksista. On tärkeää ymmärtää oikeat testauskokoonpanot, testausrajapinnat, vertailutehonmittaukset, mittausaallonpituudet, pulssin pituudet,...


 

Näytä

Optiset verkot - teoria ja tiedonsiirtotekniikat


Tuotenumero: 421339

Optisissa verkoissa tapahtuva tiedonsiirto mielletään usein nopeudeltaan rajattomaksi, pituusriippumattomaksi ja immuuniksi häiriöille. Asia ei kuitenkaan ole näin ruusuinen. Nopeaa ja varmaa tiedonsiirtoa...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA