Jakokeskusopas. Asentajasarja


Tuotenumero: 411320

Jakokeskus on sähköverkon tärkeimpiä peruselementtejä. Keskuksen tarkoituksenmukainen rakenne ja huolella suoritettu asennus varmistavat osaltaan sähköverkon toiminnan luotettavuuden ja turvallisen käytettävyyden.

Jakokeskuksia koskevat standardit ovat viime vuosina uudistuneet. Uusi standardisarja SFS-EN 61349 on korvannut vanhan jakokeskuksia koskeneen sarjan SFS-EN 60439. Uusi standardi sisältää olennaisia teknisiä muutoksia verrattuna vanhaan standardiin.

Jakokeskuksien asentaminen ja kytkeminen käyttökuntoon sekä niihin tehtävät muutokset ovat keskeisiä asennustyömaalla sähköurakoitsijalle kuuluvia tehtäviä. Näihin töihin Jakokeskusopas pyrkii antamaan käytännönläheisiä ohjeita.

Kirja sisältää perustietoa jakokeskuksista sekä asennustyötä ja käyttöönottoa koskevia ohjeita. Koska sähköurakoitsijakin voi toimia keskuksen valmistajana noudattamalla alkuperäisen valmistajan kokoonpano-ohjeita, on käsikirjaan liitetty myös ohjeita keskuksen kokoamisesta. Asennustyötä ja käyttöönottoa koskevat ohjeet on tarkoitettu keskusvalmistajan laatiman asennusohjeen täydennykseksi asennustyön valmisteluun ja varsinaiseen suoritukseen.

Käsikirja on laadittu oppaaksi ensisijaisesti sähköurakoitsijoiden ja jakokeskusasennuksia tekevien henkilöiden käyttöön, mutta se soveltuu erinomaisesti kaikille sähköalan ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat tietoja jakokeskuksen hankinnasta ja asennuksesta.

Kirja perustuu vuonna 2003 julkaistuun käsikirjaan Sähköurakoitsijan jakokeskusopas, jonka sisältöä on uudistettu ja tiedot päivitetty vastaamaan uudistuneen jakokeskusstandardin vaatimuksia.

Tämä painos on päivitetty vastaamaan Sähköasennusstandardin SFS 6000 2017 vaatimuksia.

34,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
25,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
1    Jakokeskus sähkölaitteiston osana

1.1   Yleistä

1.2   Ympäristön jakokeskukselle asettamat vaatimukset

1.3   Jakokeskuksen erottaminen jännitteettömäksi

1.4   Laitteiden sijoittaminen keskukseen

1.5   Kosketussuojaus jakokeskuksessa

1.6   Valokaarivahinkojen ehkäisy

1.7   Hyvän jakokeskuksen ominaisuuksia

1.7.1 Selväpiirteinen rakenne

1.7.2  Asennettavuus

1.7.3 Huollettavuus

2    Jakokeskuksen hankinta

2.1   Yleistä

2.2   Hankintamenettely ja toimittajan valintaperusteet

2.3   Tuotevastuu

2.4   Valmistajan tarvitsemat tiedot

2.5   Jakokeskuksen hankinta prosessina

3    Urakoitsija jakokeskuksen kokoonpanijana

3.1   Valmistajan vastuu

3.2   Kotelon valinta

3.2.1 Keskuksen mitoitusvirta ja tasoituskerroin

3.2.2 Vertailu rakennetarkastettuun keskukseen

3.2.3 Kotelon mitoittaminen laskennallisesti

3.2.4 Markkinoilla olevat kotelot

3.3   Komponentit

3.3.1  Häviötehot ja sallitut ympäristön lämpötilat

3.3.2 Pääkytkin

3.3.3 Oikosulkusuojien selektiivisyys

3.3.4  Vikavirtasuojaus

3.3.5  Ylijännitesuojaus

3.4   Keskuksen kokoonpano

3.5   Johdotus

3.5.1  Johtimien poikkipinnat

3.5.2 Tunnusvärit ja merkinnät

3.5.3 Vaihekiskot

3.5.4 Haaroitus

3.5.5 Johdotuksen asennus

3.6   Ulkoisten johtimien liittimet

3.7   Arvokilpi ja merkinnät

3.7.1 Arvokilpi

3.7.2 Muut merkinnät

3.8   Valmistustarkastus

3.9   Dokumentit

3.9.1 Kokoonpanopiirustus

3.9.2 Piirikaavio

3.10 Vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä 

4    Jakokeskuksen asentaminen

4.1   Yleistä

4.2   Hoitotila

4.3   Kiinnitysalusta

4.4   Keskuksen kuljetus asennuspaikalle

4.5   Keskusosien yhdistäminen

4.6   Vapaasti seisovan jakokeskuksen kiinnittäminen lattiaan

4.7   Jakokeskuksen asentaminen seinään

4.8   Kaapeleiden vienti jakokeskuksen sisään

4.9   Jakokeskuksen kytkentä

4.9.1 Kaapelikengät

4.10 Erijännitteiset piirit

4.11 Jakokeskuksen käyttöpiirustukset

5    Työt vanhoissa keskuksissa

5.1   Yleistä

5.1.1  Aikaisemmat keskusrakenteet

5.1.2  Jakokeskuksia koskevien määräysten kehitys

5.1.3  Keskusten sähköturvallisuuden parantaminen

5.1.4  Palovaara ja häiriöt

5.1.5 Palovaara johdonsuojakatkaisijoilla varustetuissa

           keskuksissa

5.2   Muutos- ja laajennustyöt ja komponenttien vaihdot

5.2.1  Laajennusten ja lisäysten toteuttaminen

5.2.2  Perussuojaus ja kotelointi

5.2.3  Komponenttien vaihtaminen ja lisääminen

5.2.4  Komponenttien asennustilat

5.2.5  Komponenttien asennuskorkeus

5.2.6  Virtapiirien vaihtaminen ja lisääminen

5.2.7 Liittimien vaihtaminen ja lisääminen

5.2.8  Mittaus- ja ohjauspiirien muutokset

5.2.9  Maadoitukset

5.2.10 PEN-johtimet TN-C/TN-S-lähtöjen keskuksissa

5.2.11 Komponenttien merkinnät

5.3   Suojaus sähkömagneettisilta häiriöiltä

5.3.1  EMC-suojaus

5.3.2  Ylijännitesuojaus

6    Tarkastus ja käyttöönotto

6.1   Ennen asennustyön aloittamista

6.2   Keskuksen mekaanisen asennuksen jälkeen

6.3   Keskuksen kytkentöjen jälkeen

7    Romuttaminen

7.1   Yleistä

7.1.1  Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrättäminen

7.1.2  Sähköromun käsittelyn hallinnoinnissa tuottajayhteisöjä

7.1.3  Business-to-business-kaupan parissa syntyvä sähköromu

7.1.4  RoHS-direktiivi

7.2   Ongelmajätteet jakokeskuksissa

Liite

34,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
25,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko: A5
Laajuus: 96 s.
2., uudistettu painos 2019
Ensimmäinen painos 2014.

ISBN 978-952-231-275-4

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA