Sähköajoneuvot ja latausjärjestelmät, ST-käsikirja 41


Tuotenumero: 412154

Erilaisten sähköajoneuvojen lukumäärä kasvaa nopeasti, ja tällä hetkellä niiden määrä kaksinkertaistuu vuosittain. Sähköajoneuvojen yleistyminen vaatii kattavan latausverkon, joka laajentuessaan vaikuttaa merkittävästi sähkönjakeluun ja näin ollen myös sähkönjakeluverkon ja kiinteistöjen sisäisen sähköverkon suunnitteluun.

Latauspisteiden ja -järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon useita eri tekijöitä, ja toteutusmahdollisuuksia on runsaasti. Tämä ST-käsikirja auttaa tavoitteiden määrittelyssä ja niille soveltuvien ratkaisujen löytämisessä.

Kirjassa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia sähköautoja on olemassa ja miten niiden lataus toimii?
  • Mitkä ovat latausjärjestelmien tekniset vaatimukset?
  • Millaisia erilaisia latausasemia ja latausjärjestelmiä on?
  • Miten saada selville kohteeseen soveltuva latausjärjestelmä?
  • Mitä erityispiirteitä latausjärjestelmien sähköasennuksiin liittyy?
88,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
66,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja auttaa sähköajoneuvojen latauspisteiden ja -järjestelmien suunnittelussa sekä löytämään oikeat ratkaisut toteutukseen.

Kirja soveltuu sähkösuunnittelijoille, sähköurakoitsijoille ja alan oppilaitoksien käyttöön. Teoksesta on hyötyä yhtä lailla kaikille sähköajoneuvojen tekniikasta kiinnostuneille ja sähköajoneuvojen latausjärjestelmien toteuttamiseen osallistuville tahoille.

1     TERMIT, KÄSITTEET JA LÄHTEET

2    SÄHKÖAUTOT

2.1    Termistöstä

2.2   Täyssähköauton rakenne ja toiminta

2.3   Hybridiauton rakenne ja toiminta

2.4   Lataushybridin rakenne ja toiminta

2.5   Sähköauton akku

2.6   Sähkönkulutus ja toimintamatka yhdellä latauksella

2.7   Raskas kalusto

2.8   Sähköajoneuvojen ja latausjärjestelmien paloturvallisuus

2.9   Sähköautoista verkkoon syöttäminen, V2G, V2L JA V2H

 

3    SÄHKÖAUTOJEN ENERGIANKULUTUS SÄHKÖVERKON JA YHTEISKUNNAN NÄKÖKULMASTA

      3.1    Jännitetaso ja turvallisuus

      3.2   Sähköautojen lataaminen

      3.3   Akkutekniikka

      3.4   Autojen latauksen ja lämmityksen ohjaus

      3.5   Moottorit

      3.6   Sähköisen voimalinjan hyötysuhde

      3.7   Tiivistelmä sähköautojen hyvistä ja huonoista puolista verrattuna polttomoottoriautoihin

 

4    LATAUSTAVAT JA LATAUSTAPAHTUMA

      4.1    Lataustapa 1, Mode 1

      4.2   Lataustapa 2, Mode 2 (hidaslataus, AC-lataus)

      4.3   Lataustapa 3, Mode 3 (peruslataus, AC-lataus

      4.4   Lataustapa 4, Mode 4 (teho-/pika-/suurteholataus, DC-lataus

      4.5   Julkiset latauspisteet

 4.6   Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla (733/2020)

      4.7   Esteettömyyden huomiointi latausjärjestelmissä

 

5    LATAUSJÄRJESTELMIEN OMINAISUUDET JA VAATIMUKSET

      5.1    Tekniset vaatimukset

      5.2   Latausasemat

      5.3   Taustajärjestelmät ja OCPP-protokolla

      5.4   Kuormanhallinnan toteutusvaihtoehdot ja huomioitavat asiat

      5.5   Aurinkosähköjärjestelmät ja latausjärjestelmät

 

6    LATAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

      6.1    Latausjärjestelmän suunnitelmat

      6.2   Latauspisteiden teho

      6.3   Laajan latausjärjestelmän teho ja jakelun huipputeho/energiakapasiteetti

      6.4   Latausjärjestelmän jakelu ja johdotus

      6.5   Latauspisteiden sijoittelu

      6.6   Latausjärjestelmän taustajärjestelmät ja palvelut

      6.7   Olemassa olevan kohteen muutossuunnittelu

      6.8   Taloyhtiöiden suunnittelu

      6.9   Liikekiinteistöjen suunnittelu

      6.10 Raskaan kaluston latausjärjestelmien suunnittelu

      6.11  Julkisten (infra) latausjärjestelmien suunnittelu

      6.12 Liikenneasemat

      6.13 Sähköautojen lataus liiketoimintana

 

7    LATAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO

      7.1    Käyttöönottotarkastus

      7.2   Toimintakokeet, käyttöönotto ja käytönopastus

      7.3   Huolto ja ylläpito

 

LIITTEET

Liite 1: Esimerkkejä latauspisteiden toteutuksesta

Liite 2: Esimerkkikaavioita latausjärjestelmistä

Liite 3: Ryhmityspiirustus, vaihekierron havainnollistaminen

88,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
66,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 149 sivua

ISBN 978-952-231-357-7 (painettu)

Joulukuu 2022

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA