YSE 1998 -sopimusehdot käytännössä; sopimukset, julkiset hankinnat, YSE -käsitteet ja lisä- ja


Tuotenumero: 421405

Urakoitsijan sopimusasiat – YSE 1998 -sopimusehdot käytännössä, osa I Vuorovaikutteinen kurssi, jolla asioiden perinpohjaiselle käsittelylle on varattu reilusti aikaa! 

 • Sopimuksenteon ABC
 • Tarjous- ja sopimuksentekomenettely julkisia hankintoja koskevan lain mukaan
 • Tunnetko YSE -käsitteistön?
 • Ovatko urakoitsijan sivuvelvollisuudet, työmaapalvelut ja työmaan johtovelvollisuudet Sinulle tuttuja? 
 • Miten sovit lisä- ja muutostöistä. YSE 1998 -sopimusehdot ovat rakentamisen ammattilaisten perustyökalu. Sopimusosaamista tarvitaan yritysjohdon lisäksi yhtä lailla työmaan hoidossa (esim. työnjohto), jotta omat oikeudet ja velvollisuudet tunnistetaan ja osataan toimia oikein kussakin tilanteessa.
 
Vuonna 2022 hinnat ovat
715,00 € (+ alv 24%) normaalihinta ja 460,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
 
700,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
450,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla tehdään ryhmätöitä ja harjoitustehtäviä, jotka avaavat sopimuksenteon salat käytännön työmaatilanteissa. Jokaisen ei kannata hakea oppia oman kantapään kautta. Luennoitsijoilla on laaja käytännön kokemus sähköalan sopimusasioista, YSE:stä ja käräjäsalista. Kurssilla ratkotaan “tapauksia elävästä elämästä” pienryhmissä ja tehdään harjoitustehtäviä. Luento-osuuksissa kouluttajat valottavat teoriaa lukuisin esimerkein. 

 Varatuomarit Inka-Liisa Ahokas, Roger Lehtonen ja Sari Rissanen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. 

 Kurssi on tarkoitettu urakoitsijoille, mutta ne soveltuvat lisäksi myös suunnittelijoille ja konsulteille, jotka laativat urakka-asiakirjoja ja toimivat valvojina työkohteissa. Kurssi sopii myös juristeille, jotka haluavat syventää rakentamisen juridiikan tietämystään. 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 
9.00 Kurssin avaus
 • YSE -ehtojen tausta, tavoitteet ja merkitys rakennusalalla 
9.15 Aamuherätys: testaa tietosi sopimusasioista! 
 
9.30 Sopimusoikeuden perusasioita
 • tunne paikkasi sopimussuhdeverkossa 
 • Eri urakkamuodot
 • Sivu-urakan alistaminen 
 • Tarjouksen antaminen ja peruuttaminen 
 • Virhe tarjouksessa 
 • Sopimuksen syntyminen
 • Urakoinnissa käytettävät sopimuslomakkeet ja -ehdot
 • Vakuudet YSE 1998 mukaan 
 • Sopimusten mahdollisuudet riskien hallinnassa
 • Miten luemme sopimusta?
11.00 – 12.30 Julkisten hankintojen tarjouskilpailut
 • kolmiportainen malli 
 • hankintamenettelyt 
 • sähköinen ilmoituskanava
 • tarjousmenettely, tarjouksen valinta 
 • hankintapäätös
 • oikeusturvakeinot
12.30 Lounas
 
13.30 YSEn käsitteistö ja asiakirjajärjestelmä
 • YSEn keskeisiä käsitteitä
 • YSE -osapuolet: rakennuttaja 
  • tilaaja 
  • urakoitsija
  • pääurakoitsija
  • päätoteuttaja
  • aliurakoitsija 
  • sivu-urakoitsija
 • Kaupalliset ja tekniset asiakirjat 
 • YSE -ehdoista poikkeaminen; miten se tehdään pätevästi?
 • Asiakirjojen pätevyysjärjestys ristiriitatilanteiden ratkaisussa 
 • Asiakirjojen toisiaan täydentävä vaikutus 
 • Työmaan johtovelvollisuudet
  • Mitä ne ovat? Kuka niistä vastaa? 
  • Päätoteuttajan käsite ja velvoitteet 
 • Työmaapalvelujen järjestäminen 
  • Mitä ne ovat? Kuka niistä vastaa? 
  • Työmaapalveluista perittävät korvaukset 
 • Urakoitsijan tärkeitä sivuvelvollisuuksia 
  •  Urakka-alueen puhtaanapito
  •  Käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen
15.00 Kahvi 
 
15.15 Lisä- ja muutostyöt – Miten ne eroavat toisistaan?
 • Muutostyöstä sopiminen
 • Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet muutostöiden osalta
 • Muutostyötä koskeva erimielisyys 
 • Lisätöistä sopiminen 
 • Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet lisätöiden osalta
 • Lisätyötä koskeva erimielisyys
 • Omakustannushinnan käyttö
 • Ryhmätyö: Aiheena lisä- ja muutostyöt 
17.00 Tilaisuuden päätös. 
 
Katso osan II ohjelma
700,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
450,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja: varatuomari Roger Lehtonen roger.lehtonen@stul.fi, puh. 041 453 4064
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.
 

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,86 (asteikko 1-4) ja vastanneista 100% arvioi saaneensa uutta tietoa kurssilta. (4/2015) 

 
Kurssipalautteita
"Kokonaisuutena erittäin hyvä kurssi. Kouluttajat olivat kokeneita ammattilaisia" 4/2015
 
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


Urakoitsijan sopimusasiat YSE tilauskurssina


Tuotenumero: 422208

Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus...


 

Näytä

Urakoitsijan YSE-opas


Tuotenumero: 411407

Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet: ennakoiva sopimussuunnittelu sekä YSE-ehtojen tarkasteleminen tarjouslaskennan näkökulmasta....


75,00 €


Listaan

YSE 1998 -sopimusehdot käytännössä; vastuut, häiriötilanteet ja vastaanottomenettelyt


Tuotenumero: 421406

Laajan käytännönkokemuksen omaavien asiantuntijoiden opastuksella ja oikeiden työmaatilanteiden mukaisilla harjoituksilla saat helpotusta työsi hoitamiseen sekä sopimusten tekemiseen. Tutustu myös:...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA