SFS 6002 käytännössä


Tuotenumero: 411219

Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan läpi ja uudistettiin monelta osin. Tavoitteena oli saada aikaan vielä edeltäjiänsäkin selkeämpi ja helpommin koulutuksen tukena käytettävä opas.


Uusi sähköturvallisuuslaki (1135/2016) astui voimaan 1.1.2017. Uusi laki ja sitä täydentävät asetukset otettiin huomioon SFS 6002 -standardin kolmannen painoksen muutoksessa A1 syksyllä 2018. Tällöin standardiin tehtiin joitakin merkittäviä teknisiä muutoksia: mm.  vastuuhenkilöiden nimeämisessä on käytetty valtioneuvoston asetuksen sähkötyöstä ja käyttötyöstä mukaisia nimikkeitä ja vastuukysymyksiä ja tehtävänjakoja on selkeytetty. Nämä muutokset on otettu huomioon kirjan tässä painoksessa.


Kirja on jaettu pääosin SFS 6002 -standardin mukaisiin lukuihin. Asioiden käsittelyssä on kuitenkin pyritty enemmänkin helppoon omaksuttavuuteen kuin standardin esitysjärjestyksen seuraamiseen.

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
 

Sopiviin kohtiin on lisätty aiheeseen liittyviä esimerkkejä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneista sähkötapaturmista sekä käytännön ohjeita, joilla pyritään selventämään, miten standardin vaatimukset toteutetaan käytännössä. Lukuisilla kuvilla on pyritty myös havainnollistamaan käsiteltyjä asioita.

Jokaisen luvun lopussa on pieni kysymyssarja, jota voi käyttää käsiteltyjen asioiden kertaamiseen. Kysymyksiä voi tietysti käyttää esim. koulutustilaisuuden testinä erillisen loppukokeen sijasta. Keskustelun herättäjäksi tai itsenäisen ajattelun aktivoimiseksi on jokaisen luvun lopussa pohdittavaksi aiheeseen liittyvä käytännön ongelma tai kysymys.

Kirjassa pyritään antamaan selkeässä ja helposti omaksuttavassa muodossa ne ohjeet, joita noudattamalla sähkötöitä ja muita töitä sähkölaitteiden läheisyydessä voidaan tehdä turvallisesti.

Kirja on tarkoitettu käytettäväksi SFS 6002 -koulutuksen koulutusaineistona, mutta se soveltuu hyvin myös itseopiskeluun.

 

1    SÄHKÖN VAARALLISUUS

      1.1    Sähkövirran vaarat

                Yleistä 

                Sähkövirran vaarallisuus

                      Sähköiskun ensiapu

                Sähkövirran fysiologiset vaikutukset

      1.2    Sähköiskulta suojautuminen

                Perussuojaus

                Vikasuojaus

                Lisäsuojaus vikavirtasuojalla

      1.3    Valokaaren vaarat

      1.4    Sähkö- ja magneettikenttien vaikutukset

      1.5    Sähkötapaturmien syyt

      Testaa tietosi sähkön vaarallisuudesta

2    LAIT, ASETUKSET JA STANDARDIN SFS 6002 ASEMA

      2.1    Säädösten vaatimukset

      2.2    Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 asema

      2.3    Standardista poikkeaminen

      Testaa tietosi laeista, asetuksista ja standardin asemasta

3    TURVALLINEN TOIMINTA

      3.1    Turvallisen toiminnan perusta

      3.2    Opastus.

      3.3    Sähkötyöturvallisuuskoulutus

      3.4    Hätätoimenpiteet

      3.5    Ensiapukoulutus

      3.6    Yhteydenpito työn aikana ja tiedonkulku

      3.7    Työalue

      3.8    Työkalut, varusteet ja laitteet

      3.9    Henkilönsuojaimet

      3.10 Piirustukset, asiakirjat ja kilvet

                Kilpiesimerkkejä

      Testaa tietosi turvallisesta toiminnasta

4    SÄHKÖTÖITÄ TEKEVÄT HENKILÖT JA ORGANISAATIO

      4.1    Sähkötöitä tekevät henkilöt

                Maallikko

                Opastettu henkilö

                Sähköalan ammattihenkilö

                Yksittäiset laitetyöt

      4.2    organisaatio

                Organisaation vastuualueet

                Sähkötöiden johtaja

                Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja

                Miten valvoja nimetään?

                Milloin valvoja pitää nimetä?

                Sähkölaitteiston haltija

                Käytön johtaja

      Testaa tietosi sähkötöiden henkilöistä ja organisaatiosta

5    KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

      5.1    Mitkä ovat käyttötoimenpiteitä?

                Eri henkilöille sallittuja käyttötoimenpiteitä

                      Maallikko

                      Opastettu henkilö

                      Sähköalan ammattihenkilö

      5.2    Toiminnan tarkistukset

                Mittaus

                      Mittalaitteiden kategoriat

                Testaus

                      Testaus ulkoisella jännitteellä

                Tarkastus

      Testaa tietosi käyttötoimenpiteistä ja toiminnan tarkistuksista

6    TYÖSKENTELYKÄYTÄNNÖT

      6.1    Yleistä

      6.2    Työskentely jännitteettömänä

                Perusta

                Viisi turvallisuussääntöä

                      1     Täydellinen erottaminen

                      2     Jännitteen kytkemisen estäminen

                      3     Laitteiston jännitteettömyyden toteaminen

                      4     Työmaadoitus

                      5     Suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta

                Lupa työn aloitukseen

                Työkohteen kytkeminen uudelleen jännitteiseksi

      Testaa tietosi jännitteettömänä työskentelystä!

      6.3    Jännitetyö

                Mikä on jännitetyötä?

                Jännitetyöalueiden määrittely

                Kuka saa tehdä jännitetöitä?

                      Jännitetöiden jaottelu

                Jännitetyön organisointi

                Jännitetöissä käytettävät työkalut ja henkilönsuojaimet

                Jännitetyöt lyhyesti

      Testaa tietosi jännitetöistä

      6.4    Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä

                Lähitöiden jako

                Lähialueen määrittely

                Työ ilmajohtojen läheisyydessä

                      Kuljetukset ilmajohtojen läheisyydessä

                Muut työt sähkötiloissa jännitteisten osien läheisyydessä

                Muuta työtä tekevän henkilön opastaminen

                Työvälineet

      Testaa tietosi lähitöistä

7    Kunnossapitokäytännöt

      7.1    yleistä

      7.2    henkilöstö

      7.3    korjaustyöt

      7.4    vaihtotyöt

                Sulakkeen vaihtotyöt

                Sallitut sulakkeenvaihtotyöt

                      Riittävästi perehtynyt tai opastettu maallikko

                      Opastettu henkilö

                      Sähköalan ammattihenkilö

      Lamppujen ja sytyttimien vaihto

      7.5    Kunnossapitotyön keskeytys ja lopetus

      testaa tietosi kunnossapitokäytännöistä

8    SÄHKÖAJONEUVOJA KOSKEVAT TYÖT

      8.1    yleistä 

      8.2    kilvet ja ohjeet

      8.3    henkilöstön koulutus

      testaa tietosi sähköajoneuvoihin liittyvistä töistä

LIITE 1: SFS 6002 -standardin työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtävien jako

LIITE 2: Sähkölaitteiston käyttöä valvovan henkilön tehtävien jako

Testaa tietosi -kysymysten oikeat vastaukset

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

B5,115 sivua.
38, painos 2021
ISBN 978-952-231-256-3

 

 

Samankaltaiset tuotteet


SFS 6002 i praktiken


Tuotenumero: 411220

Utgåva 3 av standarden SFS 6002, Säkerheten vid elarbeten, publicerades i april 2015. Föregående utgåva var ända från år 2005. Bakgrunden till förnyandet är förnyandet av den europeiska förebildstandarden...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 in practice


Tuotenumero: 411221

The renewed 3:rd edition of The Electrical Safety Standard SFS 6002 was published in April 2015. The book “SFS 6002 in practice” (4:th ed.) is also renewed in accordance with the new standard. In the process...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 käytännössä kouluttaja-aineisto


Tuotenumero: 451138

Kouluttaja-aineisto sisältää Power Point -esityksinä yhteensä 8 sähkötyöturvallisuuskurssin luentoa, joiden avulla yrityksen sisäinen koulutus voidaan rakentaa ja toteuttaa.    


660,00 €


Listaan

Sähköinfo | SFS 6002 sähkötyöturvallisuus tilauskurssina


Tuotenumero: 422203

SFS 6002 sähkötyöturvallisuus yrityskohtaisena tilauskurssina.


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-kouluttajakoulutus


Tuotenumero: 421201

Opiskele valmiiksi kouluttajaksi SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin parissa.


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskouluttajakoulutus tilauskurssina


Tuotenumero: 422201

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskouluttajakoulutus yrityskohtaisena tilauskurssina.


 

Näytä

Verkkokurssi: Hissityöturvallisuus


Tuotenumero: 425409

Verkkokurssin voit suorittaa silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Tarvitset vain tietokoneen ja internet-yhteyden. Verkkokurssin sisältö vastaa lähiopetuksen sisältöä, saat samat valmiudet tehokkaasti...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA