Kurssit


Sähköinfo | Auktorisoitujen SFS 6002 kouluttajien ajankohtaispäivä


Tuotenumero: 421347

Tilaisuus on tarkoitettu SETIn auktorisoimille SFS 6002 kouluttajille. Päivän aikana käydään läpi mm. uudistuva SFS 6002-standardi, kuullaan sähkötapaturmien historiasta ja sähkötapaturmiin liittyvistä...


 

Näytä

Sähköinfo | Ilmajohtostandardit


Tuotenumero: 422213

Ilmajohtostandardit tilauskurssi on vaihtoehto jos yleisten ilmajohtostandardikoulutusten aikataulut tai sijainti eivät sovi, tai jos organisaatiossasi on useita osallistujia, yrityskohtainen tilauskurssi...


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset uudistui 2022


Tuotenumero: 421115

Pysy ajan tasalla SFS 6000 standardin uudistuksista. Kurssilla saat kattavan käsityksen muutoksista, mm. turvajärjestelmiä, aurinkosähköjärjestelmiä ja sähköajoneuvojen latauspisteitä koskeviin vaatimuksiin.


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6000 tilauskurssina


Tuotenumero: 422115

Tilauskurssi on hyvä vaihtoehto silloin kun kurssipaikalle olisi pitkä matka tai osallistujia paljon. Yrityskohtaisella SFS 6000 -kurssilla voit itse valita sisällön painopistealueet. 


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset


Tuotenumero: 421116

SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset kurssi, pääset syventämään ymmärrystäsi  laitteidien ja asennusten vaatimuksista. Täydennä ammattitaitoasi ja pysy ajan tasalla alan standardien kanssa.


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-kouluttajakoulutus


Tuotenumero: 421201

Opiskele valmiiksi kouluttajaksi SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin parissa.


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskouluttajakoulutus tilauskurssina


Tuotenumero: 422201

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskouluttajakoulutus yrityskohtaisena tilauskurssina.


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6002 uudistuu


Tuotenumero: 421821

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS6002 on uudistumassa. SESKO:n komitea SK78 on valmistellut standardin uudistamista vuonna 2024 eurooppalaisen esikuvastandardin EN 50110-1 2022 pohjalta. Tällä kurssilla...


 

Näytä

Verkkokurssi: Kaapeleiden luokittelu ja paloturvallisuus


Tuotenumero: 425124

Kaapeleiden paloturvallisuutta ja luokittelua koskevat vaatimukset ja olennaisimmat suositukset koottuna selkeästi jaoteltuun verkkokurssiin. Tarvitset sitten ajantasaista tietoa tai opiskelet aihetta...


 

Näytä

Verkkokurssi: Maadoitus ja suojaava potentiaalintasaus


Tuotenumero: 425130

Pienjänniteasennusten maadoitusta ja suojaavaa potentiaalintasausta koskevat vaatimukset ja olennaisimmat suositukset koottuna selkeästi jaoteltuun verkkokurssiin. Tarvitset sitten ajantasaista tietoa...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit - Testaukset ja tarkastukset - Käsitteet


Tuotenumero: 425327

Optisten verkkojen mittausten yhteydessä tulee vastaan erilaisia logaritmisia suureita, jotka voivat tuntua hankalilta ymmärtää ja sisäistää. Desibeli ja tehotaso tai heijastus ja reflektanssi ovat termejä,...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: Kuitujatkoskone - kuitujen päättäminen ja jatkaminen


Tuotenumero: 425323

Tämä kurssi tarjoaa yksityiskohtaisen ja havainnollisen esityksen optisten kuitujen jatkamisesta ja päättämisestä kuitujatkoskoneella. Jokainen työvaihe jatkoskoneen äärellä käydään esimerkkikuvien avulla...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: MPO- ja MTP -liittimet


Tuotenumero: 425324

MPO- ja MTP -liittimet ovat monikuituisia optisia liittimiä, joita käytetään pääasiallisesti datakeskusympäristöissä sekä monimuoto- että yksimuotosovelluksissa. Liittimen rakenne ja käyttö eroaa perinteisistä...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: SC- ja LC-liittimet


Tuotenumero: 425325

SC- ja LC -liittimet ovat yleisimmät liitintyypit optisessa verkossa. Pelkän liitintyypin määrittäminen ei kuitenkaan riitä, jos tavoitteena on rakentaa laadukas, pitkäikäinen ja häiriövapaa verkko. On...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: Tehomittapari - käyttö


Tuotenumero: 425326

Optinen tehomittapari on laite, jota tyypillisesti käytetään optisten sisäverkkojen suorituskyvyn toteamiseen. Vaikka tehomittaparin käyttö on verrattain helppoa, on kuitenkin tiedettävä tiettyjä asioita,...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: Valokaapelitutka - käyttö


Tuotenumero: 425329

Kurssi antaa tiiviissä paketissa tietoa siitä, miten valokaapelitutkaa käytetään optisten verkkojen mittauksissa. Jotta mittaustulokset olisivat realistisia ja vertailukelpoisia, tulee mittauskokoonpano...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: Valokaapelitutka - teoria


Tuotenumero: 425330

Kurssi antaa tiiviissä paketissa tietoa valokaapelitutkan ominaisuuksista, toimintaperiaatteesta ja valintaperusteista. Optisia verkkoja mitattaessa on oleellista ymmärtää, kuinka valokaapelitutka toimii...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset verkot - maadoitukset ja potentiaalintasaukset


Tuotenumero: 425331

Kurssilla syvennyt optisen liityntäverkon potentiaalintasaus ja maadoitusvaatimuksiin. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset tulee toteuttaa oikein niin laitetiloissa, verkossa kuin asiakaskiinteistöissä,...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset verkot - paneeleiden ja päätteiden asennustekniikat


Tuotenumero: 425332

Optisen päätepaneelin ja päätekotelon asennus ja optisten kuitujen päättäminen niihin oikeaoppisesti vaatii tiettyjen asennustekniikoiden ja -taitojen tuntemusta, jotta lopputuloksesta tulee laadullisesti...


 

Näytä

Verkkokurssi: Pienjänniteasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt


Tuotenumero: 425123

Pienjänniteasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöissä sallitaan tiettyjä poikkeuksia verrattuna uudisasennuksiin. Myös sähköasennuksien toteutuksissa on ollut olennaisia eroavaisuuksia eri aikoina....


 

Näytä

Verkkokurssi: SFS 6000: 2017 painoksen uudistukset


Tuotenumero: 425115

SFS 6000 standardisarjan 2017 vuoden painos on voimassa oleva pienjännitesähköasennusstandardi ja sen käyttöä on velvoitettu 31.1.2018 lähtien Tukesin S10 -luettelon päivityksen myötä. 2017 painoksen...


 

Näytä

Verkkokurssi: Vika- ja ylivirtasuojaus


Tuotenumero: 425122

Pienjänniteasennusten vika- ja ylivirtasuojauksia koskevat vaatimukset ja olennaisimmat suositukset koottuna selkeästi jaoteltuun verkkokurssiin. Tarvitset sitten ajantasaista tietoa tai opiskelet aihetta...


 

Näytä

Verkkokurssi: Ylijännitesuojaus


Tuotenumero: 425158

Ylijännitesuojausta koskevat vaatimukset ja olennaisimmat suositukset koottuna selkeästi jaoteltuun verkkokurssiin. Tarvitset sitten ajantasaista tietoa tai opiskelet aihetta kokonaan uutena asiana, saat...


 

Näytä


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA